DuosRios 3

DuosRios

Publicació de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD)

Número 3

Abril 2017

5… Presentació

7… Editorial

9… Entorn d’algunes troballes arqueològiques casuals de Dosrius: alguns materials recollits a prop de Can Sus i una destral prehistòrica procedent de la carretera de Canyamars

Ramon Coll Monteaudo

19… Dosrius i Canyamars a l’Edat Mitjana. Una terra de pagesos

Enric Subiñà Coll

29… El Castell de Dosrius a partir de l’inventari de 1315

Elvis Mallorquí Garcia

41… Romànic disfressat de gòtic. Les amplicacions i reformes gòtiques a Sant Esteve de Canyamars (Dosrius); Sant Feliu de Cabrera; Sant Feliu d’Alella i Sant Cebrià de Tiana

Joaquim Graupera Graupera

48… El retaule major cinccentista de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius: les restes del naufragi.

Joaquim Garriga Riera

62… Els Vallmajor davant la proximitat de la mort. Entre la redempció divina i la preservació del patrimoni familiar

Alexandra Capdevilla Muntadas

73… Notícies del Llinatge Belloch a Can Bosc

Anna Plans Berenguer

85… La Pedra de la Ferradura

Daniel Daví Salvanyà

92… Dosrius, Canyamars i El Far, des de les fonts notarials i registrals de l’Arxiu Comarcal del Maresme

Alexis Serrano

98… Història de la implantació a Dosrius de la xarxa pública d’ensenyament (1851-1938)

Josep Ramis Nieto

109… Germandat de Sant Josep de Canyamars

Meritxell Dominich Lorenzo

118… El Comú: Cent anys d’història

Neus Alsina Boix i M. Àngels Jubany i Pinós

132… 7 anys de la vida d’un home

Teresa Jubany Claus i Àngels Jubany Claus

135… Vida rural i Guerra Civil al Far (1936-1939)

Josep Puig-Pla

147… Els refugiats de guerra a Dosrius. 1936-1939

Francesc Forn Salvà

152… 145 cartes des de la guerra (I)

M. Àngels Jubany Pinós

164… Retorn al futur de Dosrius. Bioindicadors: oracles del passat per preveure els canvis del futur

Joan Manel Riera Vidal

171… Activitats de l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), 2009-2016

Neus Alsina Boix i M. Àngels Jubany Pinós

178… El caçador furtiu, una obra d’Esteve Albert estrenada a Can Rovira de Dosrius

Nicolau Guanyabens Calvet

183… L’empremta d’Esteve Albert en la Revista Vida Nova (Montpeller, 1954-1978)

Jaume Vellvehí Altimira