Fotografia de Dosrius de l’any 1906, publicada a la “Ilustració Catalana” el 26 d’agost de 1906