Text i imatge publicats per l’Arxiu Nacional de Catalunya

El document d’aquest mes és una carta del 21 de juny de 1694 signada a Lisboa per fra Juan Feijoo de Villalobos, general de l’Orde dels Carmelites, i dirigida al noble català Manuel de Sentmenat–Oms de Santapau i de Lanuza, primer marquès de Castelldosrius (de fet, la figura més rellevant del llinatge dels Sentmenat) i la seva esposa, Joana d’Oms. La carta va ser emesa durant l’estada del marquès a Lisboa com a ambaixador del rei Carles II l’Encantat.
Allò que més crida l’atenció sobre el document és la seva decoració, la seva ornamentació amb uns motius florals que emmarquen el text del document per conformar una orla vegetal que segueix un estil barroc senzill amb elements classicistes. Aquests motius sorgeixen d’una mena de florons, situats a la part inferior de cada lateral que actuen de base, i pugen pels marges com una planta enfiladissa fins trobar-se al medalló superior. Encara més, hi ha tot de flors que van sorgint d’aquest enramat vegetal: roses, narcisos, lliris, clavellines, crisantems, pensaments i altres plantes amb flors típiques dels jardins peninsulars. També hi ha dues papallones que enquadren les dues cantonades superiors del marc. A més, la lletra capital està decorada com si fos una vinya.
A la part superior de l’orla hi ha un medalló emmarcat amb un enramat vegetal geomètric. A dins del medalló, presidint tot el document, s’hi troba la imatge de la Mare de Déu del Carme (identificada pels escapularis que porta a la mà), la patrona de l’Orde dels Carmelites. Aquesta advocació mariana té el seu origen en el Mont Carmel (Har ha’Karmel), a Israel, paraula que en hebreu significa “jardí”; la qual cosa podria justificar que el document estigui profusament decorat amb tots aquells motius vegetals i florals.