A la revista Fonts, número 77, del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, trobareu entre altres el meu article “Morir a pagès. Malalties, defuncions i litúrgia a l’Argentona de l’Antic Règim (1788-1840)”.