Aquest és el Pla de Carreteres Provincials de Barcelona de 1879 aprovat pel “real decreto de 10 de enero de 1879” (publicat a la Gaceta de Madrid el 12 de gener) i elaborat per l’enginyer mataroní Melcior de Palau. Melcior va ser el cap d’obres públiques de la Diputació de Barcelona de 1878 a 1886 i va confeccionar un pla de carreteres que no es va arribar a portar a terme.

El decret establia un pla de construcció d’un total de 26 carreteres i un ordre de prioritat en l’execució dels trams principals o seccions. Al Maresme hi havia prevista la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, que vertebraria la comarca longitudinalment i la del Masnou a Granollers que ho faria transversalment i que era la que tenia major prioritat de les dues.

La carretera de Barcelona a Mataró, segons el traçat dissenyat per Palau, va ser construïda 90 anys després (1970) en forma d’autopista, la coneguda A-19 i seria…la primera autopista de peatge de l’estat espanyol. Actualment és un tram de l’autopista C-32 que a l’any 1994 es va allargar fins a Palafolls. Aquest tram des de les rondes de Mataró fins a Palafolls estava previst que fos gratuït…però també es va convertir en autovia de pagament, amb dos peatges més.

Aquest és el detall de la comarca del Maresme amb les dues carreteres esmentades en traç discontinu.