Vista parcial de la façana de Can Bonamusa

Cuina de Can Bonamusa amb taula i bancs, estris diversos i foc a terra

Vista parcial de la façana de Can Santpare amb gent

Cuina de Can Santpare amb pastera, pica, càntirs i estris diversos

Façana de Cal Tarsó (Can Net)

Magatzem o celler de Can Geimir amb diversos estris, sacs i una bota

Vista parcial de la façana de Can Zaram (Can Tarau) amb galliner i paller en primer terme

Fotografies del Fons del Centre Excursionista de Catalunya