Article en PDF

1. Introducció

A partir de principis del sis-cents i durant tot el segle XVII es produeix a Europa i especialment als Països Baixos i França, un desenvolupament molt destacat de la indústria cartogràfica. La substitució de les planxes de fusta per les planxes de coure va permetre elaborar mapes de millor qualitat i més gran precisió. D’interès militar, comercial, polític o científic, els mapes van integrar-se en reculls que podríem considerar els antecedents dels atles actuals i que sovint anaven acompanyats de descripcions geogràfiques que s’imprimien en paper.

També Catalunya, com a territori fronterer entre els regnes de França i Espanya, es va convertir en territori d’interès per a cartògrafs i geògrafs militars. Especialment a partir de la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648), els Pirineus esdevindrien un territori de continus conflictes entre les dues potències europees. Ja entrat el segle XVIII i durant la Guerra de Successió, els francesos van aixecar mapes parcials a gran escala de Catalunya i van recollir documents cartogràfics de tota classe[1].

El Maresme no era un territori amb especial interès estratègic. En tot cas, la seva importància vindria per la seva proximitat a la capital catalana o com a lloc de pas dels contingents militars en direcció a la frontera. En aquest article volem examinar la visió que de la comarca tenien alguns d’aquells primers cartògrafs militars al servei de la monarquia espanyola entregats a la missió de radiografiar el territori català per fer front amb major coneixement a les ofensives de la monarquia francesa en alguns casos o a les rebel·lions dels propis catalans en altres.

2. El Maresme del sis-cents segons Ambrosio Borsano

Ambrosio Borsano va néixer a Milà, aleshores territori de la corona espanyola, a l’any 1633, al si d’una família d’armers. Membre destacat de l’escola espanyola d’enginyers militars de Milà, Borsano va participar en la defensa de l’Estat de Milà davant de les pretensions de la corona francesa. Amb la Pau dels Pirineus de 1659, França deixaria d’interessar-se pel territori llombard i Borsano seria destinat com a enginyer militar, juntament amb el seu mestre, Gaspare Beretta, a la zona fronterera entre Espanya i Portugal per lluitar contra els independentistes lusitans. Convertit en capità de l’exèrcit espanyol, el milanès efectuaria una intensa feina cartogràfica a Extremadura amb l’aixecament de diversos plànols de places i ciutats.

Amb motiu de l’esclat de la Guerra d’Holanda (1673-1678), Catalunya es convertiria de nou en escenari bèl·lic entre Espanya i França i A. Borsano seria destinat a Catalunya amb el rang de tinent general d’artilleria. El seu mestratge seria de gran importància a terres catalanes on continuarien tenint lloc diversos conflictes bèl·lics: la Guerra de Luxemburg (1683-1684), la Revolta dels Barretines (1687-1689) i la Guerra dels Nou Anys (1688-1697). Durant aquests anys, Borsano va demanar diverses vegades l’ascens en l’escalafó militar fins que a l’any 1683 va ser nomenat mestre de camp de l’Exèrcit de Catalunya. A partir de llavors, la situació del milanès a Catalunya empitjoraria: a l’any 1694 es trobava físicament impedit i pràcticament cec d’un ull i va ser llicenciat com a mestre de camp, traslladant-se a Barcelona com a jubilat de l’Exèrcit, a on passaria bona part del temps reclamant els seus drets de jubilació[2].

Durant la seva estada a Catalunya, el militar milanès realitzaria la seva principal obra cartogràfica: El Principado de Cattaluña y condados de Rossellon y Cerdaña hecho en el espacio de XII años por el Mre. de Campo D. Ambrosio Borsano, considerat un dels millors productes cartogràfics del sis-cents espanyol. Per acompanyar el mapa, Borsano va escriure el DISCURSO GENERAL hecho por el Maestre de Campo DON AMBROSIO BORSANO NATVRAL DE LA CIVDAD DE MILAN. Ingeniero Mayor y Qartel Maestre General del Real Exercito DE CATTLVÑA En qe descrive toda la Carta Toportografica del Principado de Cattaluña, Condado de Rosellon, y Cerdaña[3]. Aquest document de 167 pàgines i acabat amb seguretat a l’any 1685, estava pensat per ser editat conjuntament amb el mapa, però el destí d’ambdós documents va ser el de romandre com a documents manuscrits. Per la seva banda, el mapa, elaborat en una escala 1:196.000, de gran precisió i detall, presenta Catalunya dividida en vegueries i col·lectes[4].

D’importància menor és la representació de la planta d’onze ciutats catalanes i les seves fortificacions efectuades durant el darrer quart del segle XVII i que coincideixen en bona part amb les ciutats que mereixen l’atenció de Borsano en el seu Discurso[5].

En la introducció que Borsano fa al seu Discurso, l’autor explicita algunes de les característiques principals del seu treball. Ens parla dels seus 35 anys al servei de l’Exèrcit de Carles II, de les seves funcions, de les ferides patides en l’exercici de la seva professió i de “sacar aluz Carta Justa del Principado de Cattaluña Condados de Rosellon y Cerdeña con todas las veguerías collectas y lugares que partinecen a cada veguería y collectas deste principado obligandome a ello la consideracion de no aver visto ninguna en su devida perfecion”. La funció de la descripció que fa Borsano al seu Discurso no era una altra que la de radiografiar el territori català, amb les seves ciutats, places fortes, castells, rius, torrents “…como tanbien de los terrenos que en tiempo de gerra pueden servir de campear y aquartelar cualquiera Exercito…[6].

Borsano inicia la seva descripció a la ciutat de Barcelona (la seva ubicació, les seves muralles, les seves defenses, els seus rius, la seva agricultura i els llocs on l’exèrcit pot acampar, explicitant si les tropes disposarien d’aigua, llenya i farratge) i continua per viles com les d’Hostalric, Palamós, Girona i moltes d’altres. El geògraf milanès també descriu els camins que vertebren el territori. Així descriu els camins de Girona i Barcelona a Vic o el de Ripoll a Camprodon, comentant si el camí és apropiat per al trànsit de la cavalleria i de la infanteria o si un lloc determinat és adequat per a la construcció d’una plaça d’armes.

En el cas del Maresme, Borsano ens guia a través del camí de la costa, sortint de Barcelona per aturar-se a Badalona “…cercado de muralla a la antigua…”. Continua fins a Alella, passant per la torre de Montgat, fins arribar a Mataró. El camí de la costa “…son todas viñas y los montes son de bosques de ansinas y de pinos y al llano hai muchos campos de trigos y legumbres”. El milanès s’atura a Mataró de la qual diu que “…esta situada en el alto dela colina y esta cercada de Muralla en el plano tiene aravales muy grandes ala plaia de la mar distantes unos 600 pasos andantes delas cassas de los aravales estan las barraquas delos pescadores con un torre muy fuerte con su artellería.” Tot i que Mataró té molt de comerç, no té ni port ni cales, fent servir la platja per atracar les barques.

De Mataró sortien dos camins: un que es dirigia a ponent fins arribar a la Roca (on entroncava amb el camí de Barcelona a Hostalric i Girona) i a Granollers (on entroncava amb el camí real de Barcelona a Vic); el segon camí es dirigia cap a llevant, travessant Caldes, Arenys de Mar (de la qual Borsano destaca la fabricació de vaixells), Canet, Sant Pol i Calella (amb la seva torre d’artilleria). D’aquest darrer punt sortien dos camins: el primer girava cap a Hostalric i el segon continuava per la costa travessant Pineda i Malgrat fins arribar finalment a Blanes[7].

3. El Maresme del comte de Darnius

Oleguer Taverner i d’Ardena (1667-1727), comte de Darnius, a diferència de Borsano que moriria a l’any 1707, va tenir l’oportunitat de viure l’acabament de la Guerra de Successió i el canvi polític que va representar per a Catalunya la seva derrota a la guerra i la implantació del Decret de Nova Planta.

Els Taverner es van significar per la seva adhesió a la causa borbònica. L’oncle d’Oleguer, Miquel Joan de Taverner i Rubí, va ser canceller de Catalunya des de 1689 i bisbe de Girona des de 1699, destacant com un dels puntals del partit borbònic a Catalunya durant els primers anys del regnat de Felip V. Miquel Joan de Taverner, el germà gran d’Oleguer, va rebre per concessió reial el títol de comte de Darnius a l’any 1692. Durant la guerra es va distingir pel seu felipisme i en morir a l’any 1708 sense descendència, el títol va passar a mans d’Oleguer, qui també va lluitar al costat de Felip V com a coronel de cavalleria. Una vegada acabada la guerra, la informació que Oleguer Taverner tenia del territori va ser de gran importància per lluitar contra les guerrilles antiborbòniques i els atacs de les tropes franceses[8].

El coneixement que sobre Catalunya tenia el comte de Darnius es va materialitzar en una meritòria obra cartogràfica que va acompanyar d’una interessant descripció dels camins i pobles del Principat.

El mapa més destacat de Darnius és el Nuevo Mapa del Principado de Cathaluña y sus confines dividido por los doze Corregimientos… A la caràtula, Darnius dedica el mapa al rei d’Espanya i aclareix que “…allanse descritos los caminos duna ciudad a otra como tambien de las villas grandes a las ciudades para la mayor comodidad de los caminantes y en particular de las tropas que han de mudar de quarteles…”. Afegeix que a l’orla hi apareix la planta de les ciutats fortificades i places fortes de Catalunya, a més de “…los grados de longitud y latitud para la mayor comodidad de los oficiales y gente de guerra”.

Estem davant, doncs, d’una producció cartogràfica amb evidents funcions militars que havia de servir per ajudar a l’exèrcit a desplegar-se pel territori. I el control del territori passava fonamentalment per conèixer la xarxa de carreteres i camins que travessaven el país i en les característiques fonamentals dels nuclis de població.

Pel que respecta als camins, Darnius és autor del Mapa General del Principado de Cataluña y Rossellon con las fronteras de Francia Aragon y Valencia nuevamente aumentada y corregida. Es tracta de la descripció de les principals vies de comunicació de la meitat nord de Catalunya, amb una mapa general de Catalunya dividit en 18 sectors que remeten a 18 mapes a una escala major.

Una segona obra de Darnius sobre els camins catalans, atès que abasta tot el Principat, és la que porta per títol Guia de los caminos más principales del Principado de Cataluña, así carreteros, como más quebrados…[9] A la introducció, Oleguer adverteix al lector que no li estranyi que “…me aparte alguna vez de seguir los caminos antiguos; pues como solamente mi fin ha sido formarlos por los parajes que fueren más cómodos para transitar ejércitos, ha sido preciso para lograr este fin, pasar por alguna mayor dilación. Y así he atendido a la mayor comodidad para transitar los ejércitos, artillería y carruaje por toda la provincia, que no puedan (o por lo menos en la mayor parte) ser ofendidos de los enemigos; como también el que se encuentren lugares correspondientes para su alojamiento.”

Darnius descriu els camins des de la perspectiva militar. Tria aquells camins per on podrien circular les unitats militars de l’època, atenent als desnivells, la orografia, el pas per rius i rieres, la qualitat de les vies, els establiments d’hostaleria,…

Mataró és per al Maresme el lloc de partida i d’arribada de fins a sis camins més enllà de la comarca[10]: Barcelona, Blanes, Girona, Vic i dos camins fins a Hostalric, un passant per Llinars i l’altre per Arenys.

El camí de Barcelona fins a Blanes creuava longitudinalment la comarca, a tocar de la costa i superant el Besós, la riera d’Argentona, el rec del Viver i la Tordera[11]. Del Maresme nord, sortien fins a tres camins. El dos primers camins enfilaven cap al nord, a banda i banda de la Tordera, per anar a buscar l’estratègica vila d’Hostalric; el tercer, s’encaminava cap el nord-est, a través del Suro de la Palla, per arribar fins a la ciutat de Girona.

De Mataró i Arenys sortien fins a tres camins. De Mataró un primer camí que travessant Papers arribava a la Roca i un segon que passava per Dosrius i Sant Esteve del Coll per arribar fins a Llinars del Vallès, després de travessar el Mogent. El camí d’Arenys enfilava cap al nord passant per Vallgorguina fins a arribar a la confluència amb les carreteres que provenien de Granollers i La Roca del Vallès.

La tercera obra del comte de Darnius és la col·lecció de descripcions dels corregiments de Catalunya. Es tracta del que podríem assimilar a un nomenclàtor de tots els llocs, viles i ciutats de Catalunya, adoptant els corregiments com a nou criteri territorial per agrupar-los i que venia a substituir a la divisió tradicional de les vegueries que va ser suprimida amb el Decret de Nova Planta de la Audiència del Principat de Catalunya. Carta Acordada de la Reial Audiència que registra Reial Cèdula sobre la Nova Planta[12].

El Baix Maresme, que abans de la Guerra de Successió pertanyia a la vegueria de Barcelona, passava a formar part del corregiment de Mataró, el qual abastava a més bona part del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. L’Alt Maresme passaria de formar part de la vegueria de Girona al corregiment de Girona.

Amb aquesta nova divisió territorial el Maresme quedava repartit en dos corregiments. Darnius elaboraria un primer nomenclàtor anomenat Corregimiento de Mataró i un segon anomenat Corregimiento de Gerona, acompanyats de sengles mapes que cobrien els dos corregiments[13].

Els corregimientos tenen per a cada població una estructura interna molt homogènia: tipus de jurisdicció, nombre de cases, nombre d’habitants, orografia bàsica i les poblacions limítrofes. També hi figuren les estructures de defensa, els establiments d’hostaleria o eclesiàstics més importants.

A les taules 1 i 2 hem traslladat la informació dels corregimientos relacionada amb el Maresme. Com es pot observar, mentre que el Baix Maresme era de jurisdicció reial, l’Alt Maresme pertanyia a la jurisdicció del Marquesat d’Aitona[14].

Annex 1

Extracte del Discurso GENERAL hecho por el Maestre de Campo DON AMBROSIO BORSANO NATVRAL DE LA CIVDAD DE MILAN. Ingeniero Mayor y Qartel Maestre General del Real Exercito DE CATTLVÑA En qe descrive toda la Carta Toportografica del Principado de Cattaluña, Condado de Rosellon, y Cerdaña…

Camino dela Ciudad de Barcelona asta Perpiñyan por la costa de Mar.

Saliendo de Barcelona y encaminandose a Perpiñan por el camino de la Costa de Mar.

Encamínase a sí levante sobre el camino que va ala plaza de Palamos a casi legua y media de Barcelona allase un lugar que se dice Badalona cercado de muralla a la antigua situado en un terreno llano cerca del Río Basos donde puede campear un Exercito.

Continouando el dicho pasase la torre de Montgat y apoco mas de una legua allase otro lugar que se dice Alella que tan bien hai unos llanos que en ellos se puede campear de camino cerca dela Villa de Mataro sobre su riachuelo que siempre tiene agua y se puede llevar la Artellería.

Continouando sobre dicho Camino amas de una legua del lugar de Alella allase la villa de Mataro.

Dela Situacion dela Villa de MATARO

La Villa de Mataró esta situada en el alto dela colina y esta cercada de Muralla en el plano tiene aravales muy grandes ala plaia de la mar distantes unos 600 pasos andantes delas cassas de los aravales estan las barraquas delos pescadores con un torre muy fuerte con su artellería.

A este lugar no ay puerto ni calas si no la plaia donde sacan las barcas a tierra y esta Villa es de mucho comercio.

Todo lo que son colinas y costas desde Badalona a Mataro son todas viñas y los montes son de bosques de ansinas y de pinos y al llano hai muchos campos de trigos y legumbres.

En esta villa de Mataró se puede yr a Vique encaminandose asi a poniente por las cuestas a un lugar que se dice la roca y se cruce casi dicho lugar con el camino que ba de Barcelona a Hostalrique y a Gerona y dicho camino que biene de Mataro a la roca para Vique pasa en adelante asta un lugar que se dice Granollers que a dicho lugar se topa el camino real que ba de Barcelona a Vique.

Continuando al sobredigo camino de la cuesta de mar en adelante: salgase de Mataro y encaminase asi alivante a una legua de dicho lugar allase ottro lugar que se dice Caldes sobre una ensenada o cala en tirra llana a la orilla de la mar.

Caminando mas adelante sobre el mismo camino así a levante y siempre al pie de la costa a poco mas de media legua de dicho lugar allase otro lugar que se dice Arens de Mar que es donde se fabrica los navios para la comoditad de la madera.

Mas adelente en sigumiento de dicho camino a media legua del lugar de Arens de Mar allase otro lugar que se dice Canet situado al pie de la costa sobre una cala.

A media legua de Canet en continuacion de dicho camino esta un lugar que se dice San Pol y a otra media legua mas adelante de San Pol esta una ponta de tierra que se sale ala mar que se dice la ponta de Calella Y asi al pie de la cuesta esta situada el lugar que se dice tan bien Calella. Este lugar es grande y de mucho comercio.

A la origlla dela mar donde son las barracas delos pescadores tiene una torre mui buena con su artellería.

Del sobre dicho lugar de Calella a Ostalrique ai el camino Caril y dicho camino siempre pasa por unos terrenos llanos y sobre el río Tordera y entre Calella y Ostalrique sobre el camino sobre dicho allase un lugar que se dice Malgrat y otro que se dice Tordera.

En los sobresdichos llanos en la Vall y sobre el mismo río Tordera puedese campear con un cuerpo de Exército.

Continuouando al sobre dicho camino dela mar se sale del lugar de Calella y se encamina así alevante y a media legua allase la punta y lugar de Pineda y a tres cuartos de legua mas adelante esta el lugar que se dice Malgrat. Situado en unos llanos ala orilla de la mar apartado de la cuesta tiene un riachuelo que le pasa cerca del lugar que se dice rec Vice [el rec Viver].

Mas adelante del dicho lugar de Malgrat en continouación del dicho camino a una legua y un cuart allase el rio Tordera que entra en la mar y unos campos mui llanos donde se puede campear y andar con artellería y carro a Ostalrique y Gerona.

Este río nace de Montseny y todo el año tiene agua como se adicho ala pagina nº 5.

Pasando el sobredicho río Tordera y continuando al sobredicho camino a tres cuartos de legua del dicho rio allase la villa de Blanes.

Annex 2

Guia de los caminos más principales del Principado de Cataluña, así carreteros, como más quebrados…

 1. De Barcelona a Mataró se va en derechura al Clot donde deja el camino que va a Hostalric. Seguidamente va a pasar el río Besós a vado. Después en Badalona poco después atraviesa el coll de Montgat y va en derechura a las casas del Masnou, las de Premià y Vilassar y llegar después a Mataró. Este camino es llano, bueno y carretero siguiendo casi siempre la orilla del mar menos en la subida y bajada de Montgat. Tiene la incomodidad de vadear el río aunque si no es en tiempo de invierno está siempre seco [‘enxuto’].
 2. De Blanes a Mataró va a pasar el río Tordera a vado. Después la acequia del rec Viver. Luego deja el camino que va de Mataró a Girona; después pasa en Malgrat, Pineda, Calella, Sant Pol, Canet, Arenys de Mar donde deja el camino que va de Mataró a Hostalric. Después pasa a Caldes d’Estrac y a alguna distancia llega a Mataró. Este camino hasta subir a una casa arruinada más allá de Calella dicha el Mas Poncit es carretera llana y buena aunque la subida de Calella hasta la referida casa necesita de un poco de recomposición y de aquí hasta haber pasado Caldes d’Estrac es todo desfilado, barrancoso y parte cubierto de bosque. Pero si se quisiere hacer carretera se debería tomar desde la referida casa hasta Sant Pol por dentro de las viñas debiendo venir a salir el camino al pie de la subida de la ermita de Sant Pau siguiendo lo largo de las casas de Sant Pol hasta haber pasado la riera y tomando aquí a la derecha para evitar dos barrancos que se encuentran. Seguirá siempre la carretera pasando por dentro unas viñas viniendo a salir a una cruz que se encuentra al llano del Canet y siguiendo por todo el llano hasta haber pasado más allá de Canet es todo carretero sin necesitar de recomposición. Y en llegando a una cruz que divide los caminos que van a Canet, Arenys de Munt o Arenys de Mar se tomará el camino que va a Arenys de Munt, rompiendo poco después por dentro de las viñas irá a salir en medio la riera de Arenys debajo la casa dicha de Catà del Puig. Y prosiguiendo por dentro de un rial dicho del Remei a alguna distancia debe romper otra vez por dentro las viñas debajo la casa de Milans del Bosc y bajando riera abajo irá a juntar al pie de la bajada de Caldes d’Estrac con el camino ordinario. Y de aquí hasta Mataró es todo llano y carretero aunque siempre tendrá el trabajo de haber de vadear el río Tordera.
 3. De Girona a Mataró pasando por el Suro de la Palla pasa a la Avellaneda. Después la torre de Estrac. Poco después el río Onyar; luego la Tiona y a corto trecho deja el camino que va a Hostalric. Va prosiguiendo hasta los mesones de la Granota donde deja el camino que va de Hostalric a Palamós y el camino que va de Palamós a Hostalric. Sube el Suro de la Palla bajando al molino de Gelpí y aquí deja el camino que va de Hostalric a Blanes y el camino que va de Blanes a Hostalric. Y a muy corto trecho deja el camino que va de Hostalric a Blanes pasando por Tordera y el camino que va de Blanes a Hostalric. Pasa después el río Tordera a vado. Poco después el rec Viver a les Ferreries y a corta distancia deja el camino que va de Mataró a Blanes pasando después a Malgrat y Pineda. Poco después el convento de los Capuchinos. Luego Calella después Sant Pol, Canet, Arenys de Mar donde deja el camino que va a Hostalric. Pasa después a Caldes d’Estrac y después a Mataró. Este camino hasta haber pasado Calella es carretero y llano aunque la bajada y subida del Suro de la Palla es todo desfilado y camino solitario. El vadear el río ha de ser con grande cuidado por las arenas falsas que trae. De Calella hasta la bajada de Caldes d’Estrac es todo camino desfilado y muy barrancoso y si se quisiere evitar al salir de Calella en una casa arruinada que hay dicha Lo Mas Poncit se ha de echar el camino por dentro las viñas que atravesando gran parte de terreno a juntar con un riachuelo que juntos saldrán al pie de la subida de Sant Pau. Y pasando lo largo de las casas del lugar de Sant Pol pasará la riera de Sant Pol, a vado tomando el camino a la derecha y echándose poco después por dentro las viñas irá a salir al llano de Canet. Y al salir de este lugar encontrará una cruz que divide los caminos de Arenys de Munt y Arenys de Mar, se debe tomar el que va a Arenys de Munt y a alguna distancia vuelve a tomar por dentro las viñas e irá a salir en medio de la riera de Arenys, debajo la casa dicha de Catà del Puig. Y tomando por un rial dicho del Remei a alguna distancia se echará otra vez al camino por dentro las viñas yendo a salir a la riera de Sant Vicenç de Llavaneres debajo la casa de Milans del Bosc. Y bajando riera abajo juntará el camino desfilado que dejamos al pie de la bajada de Caldes d’Estrac y de aquí a Mataró es llano, bueno y carretero.
 4. De Hostalric a Mataró pasando por Llinars a poco trecho pasa la riera de Arbúcies, al Mesón del Hostal Nou, al Girant de Gualba en Sant Celoni y a poca distancia el puente de Sant Celoni, donde deja a la izquierda el camino que va a Mataró pasando por Arenys y subiendo por un riachuelo arriba se llega a las casas de Trentapasses. Y pasando dos veces la riera de Mogent llega a Llinars donde deja la carretera que va a Granollers pasando por Alfou y Cardedeu y atravesando la riera de Mogent deja el camino que va a Barcelona. Sube luego a la montaña y baja después al lugar de Dosrius. De donde va en derechura a Mataró. Este camino hasta salir de Llinars es bueno y carretero. De Llinars a Mataró es todo subida y bajada cubierto de bosque muy solitario y desfilado aunque se puede hacer buena carretera.
 5. De Hostalric a Mataró pasando por Arenys. A poco trecho pasa la riera de Arbúcies al Mesón del Hostal Nou al Girant de Gualba en Sant Celoni y a poca distancia el puente de Sant Celoni donde deja a la derecha el camino que va a Barcelona. Luego atraviesa la riera de Trentapasses y tomando por un riachuelo arriba nombrado de Vallgorguina se viene a salir al mismo lugar de Vallgorguina. Y habiendo después una subida se llega hasta Collsacreu. Bajando después en Arenys de Mar donde deja el camino que va de Mataró a Blanes. Seguidamente va a Caldes d’Estrac y después a Mataró. Este camino hasta el puente de Sant Celoni es bueno, llano y carretero. De aquí hasta Collsacreu va siempre metido por dentro un barranco y continua siempre en ser carretero y hasta llegar en Arenys de Munt hay una grande bajada aunque carretera. De Arenys de Munt hasta Arenys de Vall carretera batida y buena y de aquí hasta la bajada de Caldes d’Estrac atraviesa diferentes barrancos siendo este camino desfilado y malo, pero se puede hacer una muy buena carretera. De la predicha bajada de Caldes hasta Mataró, es llano, carretero y bueno.
 6. De Mataró a Blanes va siguiendo la orilla del mar hasta la bajada de Caldes d’Estrac. Sube al lugar de Caldes, baja después a la riera dicha de Caldes y siguiendo el camino pasa muy cerca de la Torre Encantada y seguidamente en Arenys de Mar donde deja el camino que va a Hostalric, continúa y pasa a Canet. Después a Sant Pol, inmediatamente a Calella, Pineda y Malgrat y a corto trecho deja el camino que va a Girona. Pasa después la acequia dicha el rec Viver y poco después el río Tordera que según abundancia de agua se muda el vado por sus arenas falsas. Después llega en Blanes. Este camino queda explicado en el número 61.
 7. De Mataró a Girona pasando por el Suro de la Palla va siguiendo la orilla del mar hasta la bajada de Caldes d’Estrac. Sube al lugar de Caldes, baja después a la riera dicha de Caldes y siguiendo el camino pasa muy cerca de la Torre Encantada y seguidamente en Arenys de Mar donde deja el camino que va a Hostalric continúa y pasa a Canet. Después a Sant Pol, inmediatamente a Calella, Pineda y Malgrat y a corto trecho deja el camino que va a Blanes. Después va a pasar a las Ferreries. Poco después pasa el rec Viver y después el río Tordera donde deja el camino que va de Hostalric a Blanes pasando por Tordera y el camino que va de Blanes a Hostalric. A corta distancia deja un otro camino que va de Hostalric a Blanes como también otro camino que va de Blanes a Hostalric. Continua y pasa al lado de la torre de Gelpí y subiendo al Suro de la Palla hace la bajada derecho a los mesones de la Granota y poco antes de llegar a ellos deja el camino que va de Hostalric a Palamós y el camino que va de Palamós a Hostalric. Va después a la Tiona de […] poco antes de llegar a ella el camino que va de Girona a Hostalric. De aquí va a pasar el río Onyar a nado después la torre de Estrac, la Avellaneda y llega a Girona. Este camino queda explicado en el número 123.
 8. De Mataró a Hostalric pasando por Llinars pasa a Dosrius y subiendo a la montaña baja a la riera de Mogent donde deja el camino que va de Hostalric a Barcelona. Luego pasa la riera de Mogent y deja la carretera que va a Granollers pasando por Alfou y Cardedeu. Atraviesa el lugar de Llinars y volviendo a pasar dos veces la misma riera llega a las casas de Trentapasses. Y tomando por un riachuelo abajo se va a pasar el puente de Sant Celoni donde deja el camino que va de Hostalric a Mataró pasando por Arenys. A poca distancia pasa en Sant Celoni y prosiguiendo el camino va al Girant de Gualba, mesón del Hostal Nou. Pasa después la riera de Arbúcies y llega en Hostalric. Este camino queda explicado el número 140.
 9. De Mataró a Vic pasa a Argentona y subiendo la montaña de Parpers baja al lugar de la Roca donde deja a la derecha el camino que va de Barcelona a Hostalric y a la izquierda el camino que va de Hostalric a Barcelona. Continúa hasta Granollers en donde deja la carretera que va a Llinars pasando por Cardedeu y Alfou como también el camino que va de Vic a Barcelona. Sigue derecho a la Garriga pasando diferentes veces la riera del Congost. Pasa al Figaró y volviendo a pasar la riera del Congost va a la Abella [Sant Martí de Centelles] y pasando otra vez la misma riera va en Aiguafreda. Después al mesón de Sant Antoni (y aquí se divide el camino ordinario de la carretera), sube a la ermita de Sant Antoni, pasa a los Hostalets de Balenyà, Tona y después Vic. Este camino hasta Granollers es bueno y casi carretero, componiendo la subida y bajada de la montaña de Parpers, de Granollers hasta Vic, es bueno y carretero, aunque el pedazo del Congost es peñascoso y cerrado con dos montañas.
 10. De Mataró a Barcelona pasa a las casas de Vilassar, las de Premià y después lo Masnou y atravesando el collado de Montgat va en derechura al lugar de Gualba, al mesón del Hostal Nou, después la riera de Arbúcies y llega a Hostalric. Este camino queda explicado en el número 141.
 11. De Mataró a Hostalric pasando por Arenys va derecho a Caldes d’Estrac. Después a Arenys de Mar, donde deja el camino que va a Blanes. Sube después a Arenys de Munt y haciendo la subida de Collsacreu, se hace una bajada que a va a salir al lugar de Vallgorguina y siguiendo un camino por dentro un barranco llega al puente de Sant Celoni, donde deja a la izquierda el camino que va de Hostalric a Barcelona. Luego pasa al mismo Sant Celoni; poco después al lugar de Gualba, al mesón de Hostal Nou, después la riera de Arbúcies y llega a Hostalric. Este camino queda explicado en el número 141.
 12. De Vic a Mataró, va derecho a Tona, als Hostalets de Balanyà y aquí deja el camino que va a Barcelona pasando por Sant Feliu de Codines, pasa a la ermita de Sant Antoni. Y baja luego al mesón de Sant Antoni, sigue derecho a Aiguafreda, y pasando la riera del Congost, va la Abella, vuelve a pasar la misma riera y sale al Figaró. Después va a la Garriga y pasando diferentes veces la riera del Congost, llega a Granollers, donde deja la carretera que va a Llinars, que pasa por Cardedeu y Alfou, como asimismo el camino que va a Barcelona. Va derecho a pasar la riera de Mogent e inmediatamente llega a la Roca, donde deja el camino que va de Barcelona a Hostalric y el camino que va de Hostalric a Barcelona. Hace luego una subida y pasa por el coll de Parpers y tomando la bajada va derecho a Argentona y de aquí a Mataró. Este camino queda explicado en el número 208.

Notes

[1] SERRA ROTÉS, Rosa, “Mapes en temps de conflicte, molt més que una ratlla sobre un paper”, L’Erol.

[2] BURGUEÑO, Jesús (editor), “El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull d’estudis històrics (ss. XVII-XX)”, Societat catalana de Geografia, Barcelona, 2008, pàgs. XXIII-XXIX. Sobre l’Ambrosio Borsano abans de la seva arribada a Espanya vegeu: BOSSI, Paolo i NADAL PIQUÉ, Francesc, “Ambrosio Borsano: un exponente de la escuela de ingeniería militar de Milán al servicio de la Monarquía Hispánica (1633-1661)”, Hispania, 2017, volum LXXVII, núm. 257, pàgs. 673-704; sobre la cartografia de Barcelona elaborada por Borsano, vegeu: NADAL PIQUÉ, Francesc, “Els plànols i la vista de Barcelona d’Ambrosio Borsano, 1673-1693”, Barcelona Quaderns d’Història, núm. 22, 2015, pàgs. 19-32.

[3] El nom complet d’aquest manuscrit, tal com apareix a la versió de la Biblioteca Nacional d’Espanya, és el de DISCURSO GENERAL hecho por el Maestre de Campo DON AMBROSIO BORSANO NATVRAL DE LA CIVDAD DE MILAN. Ingeniero Mayor y Qartel Maestre General del Real Exercito DE CATTLVÑA En qe descrive toda la Carta Toportografica del Principado de Cattaluña, Condado de Rosellon, y Cerdaña, con la calidad de los Terrenos, Rios, Ciudades, y Plazas en el paraje donde se allan situadas, como tambien describe los Terrenos donde se puede en Ocasion Campear, y Aquartelar el Exercito. CONSAGRADO A LA REAL MAGESTAD DE DON CARLOS II REY DE LAS ESPAÑAS NVUETRO SEÑOR.

[4] Caldria entendre les col·lectes com la divisió territorial que permetia la recaptació dels impostos.

[5] Les ciutats representades són: Camprodon, Castellfollit, Lleida, Tarragona, Puigcerdà, Palamós, Seu d’Urgell, Roses, Barcelona, Girona i Hostalric. Les imatges es poden trobar a la Biblioteca Digital Hispánica.

[6] El text íntegre del pròleg és el següent: “SEÑOR. Despues del curso de 35 años de servicios que he empleado en los Reales Exercitos de V. Magestad de Ingeniero en el Estado de Milan Extremadura contra Portugal y en Gibraltar El Año de 1673 passe a este Exercito de Cattaluña sirviendo de Tiniente General de la Artillería donde V. Magestad fue servido de honrarme con los puestos de Quartel Maestre General y Ingeniero Maior con el Grado de Maestre de Campo y haviendo sido siempre mi deseo sacrificar mi vida en servicio de V. Magestad no he reparado el exponerla a los riesgos de perderla riciviendo muchas heridas como de los papeles de mis servicios costa y unos años ha determine sacar aluz Carta Justa del Principado de Cattaluña Condados de Rosellon y Cerdeña con todas las veguerías collectas y lugares que partinecen a cada veguería y collectas deste principado obligandome a ello la consideracion de no aver visto ninguna en su devida perfecion en cuio travajo creo haver acertado por no haver dejado rincon que en el espacio de 12 años no le haia corido gastando el mismo tiempo en formarla a mi costa y siendo carta tan peregrina que contiene no solamente todas las divisiones de las Veguerias y Collectas con sus lugares que les pertenezen sino que tanbien estan señalados de Oro todos los Camino Reales que encaminan alas Ciudades y principales lugares de Cattaluña como tanbien alrededor della estan las Plantas deste principado en medidas con su pesipie y así mismo las Vistas de las Plazas principales.

Y siendo mi deseo el representar esta provincia entera en el estado que sealla y en particolar de las situaziones de las Ciudades Plazas Castillos Terrenos ríos y Torentes a V. Magestad como tanbien de los terrenos que en tiempo de gerra pueden servir de campear y aquartelar cualquiera Exercito determine hazer la presente discricion de toda ella encompendio afin de que sin correr dicha Provincia pueda V. Magestad discorir sobre della y acertar sus discursos como qual quier pratico desta Provincia.

El motivo deste mi trabajo ha sido el zelo que siempre hetenido y tengo de servir a V. Magestad. Pues para que esta obra mía cobre lustre a las Reales Plantas de V. Magestad le consagro y no dudo sera bien admitido de la grandeza de V. Magestad por honrar a quien con tan buen zelo ha deseado servir y gastado lo mejor de su vida en el Real Servicio como lo desea hazer en adelante. Barcelona y henero 30 de 1689.

El mas umilde vasallo de V. Magestad que sus Reales Pies B. Ambrosio Borsano”.

[7] Vegeu l’Annex núm. 1 per a una transcripció completa de la part maresmenca de l’obra de Borsano.

[8] “Comte de Darnius, Marquès de Villel, Duc d’Almenara Alta”. Discurs llegit el dia 11 de març de 1999 en l’acte de recepció pública de Pere Molas Ribalta a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 1999.

[9] “Guía de los caminos más principales del Principado de Cataluña, assí carreteros como más quebrados, por los quales pueden transitar exercitos, carruage y destacamentos hecho por el coronel Conde de Darnius”. A la Biblioteca Digital Hispánica es poden trobar fins a tres versions d’aquesta obra. Hem seleccionat per als nostres comentaris i per a la transcripció de l’annex 2 la que porta per signatura MSS/10529 i que inclou un índex al final.

[10] Vegeu l’annex 2 per a la transcripció dels camins que surten i arriben a Mataró. Hem normalitzat el text de Darnius al castellà actual i optat per transcriure la toponímia al català.

[11] Cal fer notar que a la representació cartogràfica de Darnius, el rec del Viver i la Tordera són representats com dos cursos d’aigua d’igual importància que se separen de les aigües provinents del Montseny a l’alçada de la vila de Tordera.

[12] 16 de gener de 1716. “Ha de haver en Cataluña Corregidores en las ciudades y villas siguientes: Barcelona con el distrito de su Veguerío, desde Mongat hasta Castelfels, y los lugares desde Lobregat hasta Martorel, su Corregidor en Barcelona con dos Thenientes Letrados. Mataró, que cogerá del veguerío de Barcelona desde Mongat hasta que encuentre el veguerío de Gerona, y el sost-veguerío del Vallés, su corregidor en Mataró con un Teniente Letrado, y otro Theniente en Granollers, Caveza del Vallés”.

[13] Hem utilitzat els exemplars que es poden trobar a la Biblioteca Digital Hispánica. Signatures: Mss/6840 i Mss/8331.

[14] Amb el casament a l’any 1722 de Luis Antonio Fernández de Córdoba Folc de Cardona y Spínola, duc de Medinaceli i de Cardona amb Teresa de Montcada, el marquesat d’Aitona s’incorporava a la casa de Medinaceli, la casa nobiliària més important de Catalunya a finals de l’Antic Règim. A l’any 1767, els Medinaceli rebien 1.662,5 lliures catalanes en concepte d’arrendament de drets feudals a Palafolls, Santa Susanna i Malgrat. CAMINAL, Montserrat i altres, “Moviment de l’ingrés senyorial a Catalunya (1770-1835). Els arrendaments de la casa de Medinaceli”.