Article en PDF

La Nova Principatvs Cataloniae Descriptio del flamenc Ioannem Baptistam Vrients és el primer mapa conegut i publicat del Principat de Catalunya. Es va publicar a Anvers a l’any 1605 i durant molts anys seria un model de com havien de representar-se els rius, les rieres, les muntanyes i les viles catalanes.

Durant tot el segle XVII, diversos gravadors europeus, especialment dels Països Baixos, França i Alemanya, representarien el territori català, unes vegades simplificant la informació cartogràfica, d’altres millorant les tècniques de representació, la informació geogràfica i toponímica o introduint l’art de forma més o menys secundària.

De fet, aquests mapes i molts dels que sobre altres parts del món es van publicar durant aquells anys es poden mirar amb els ulls de l’historiador de l’art. Però allò que ens interessa com a historiadors locals és la informació que sobre la comarca del Maresme es pot trobar en aquests mapes . Gràcies a la disponibilitat de bona part de la cartografia en format electrònic d’alta resolució, podem estudiar quins elements de la geografia maresmenca van decidir incloure els cartògrafs de l’època i de quina forma ho representaven.

L’estudi que us presentem és la selecció de 20 mapes que abasten pràcticament tot el segle XVII i una part del segle XVIII. Era obligatori partir del primer mapa conegut i vam decidir acabar amb el mapa de Darnius de l’any 1716, no només perquè la nova realitat política de l’Estat espanyol sorgida de la Guerra de Successió quedaria plasmada en les representacions cartogràfiques, sinó perquè l’obra del cartògraf català representaria un canvi fonamental en les tècniques utilitzades.

Bona part del mapes estudiats estan disponibles en línia al web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Allí hi podreu trobar vàries desenes de mapes que representen el Principat. Per a la selecció dels 20 mapes que trobareu en aquest estudi, vam decidir incloure els 5 primers mapes publicats, mentre que la resta s’han seleccionat atenent al criteri que aportaven quelcom de diferent respecte als anteriors en el temps, fos aquesta innovació una nova forma de representar els elements geogràfics o una informació toponímica alternativa.