Mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona. Regió 5a: prova d’impremta de la topografía. Autor: Eduard Brossa. Any de l’obra original: 1913

Detall de Dosrius