Amb el títol “Els senyors del Castell de Dosrius, segles XI-XX. Aproximació al seu fons documental“, l’investigador Elvis Mallorquí presenta les informacions més rellevants de l’inventari del Castell de Dosrius de l’any 1315, contrastant-lo amb d’altres documents similars a d’altres castells catalans i per tal que pugui servir de guia per a futures intervencions arqueològiques en aquest indret.

castell