Vuit anys després de la constitució de La Constància, el 20 de desembre de 1912[i], es constituïa La Juventud de Dosrius. Sembla que cap a març de 1912 Pedro Anglada Fontseca ja havia encapçalat  una colla de veïns per impulsar la societat. La primera junta de l’entitat estaria integrada per Pere Anglada com a president, Josep Reche com a sotspresident, Josep Noguera com a tresorer, Jaume Pujol com a secretari i tres vocals.

La seu inicial de l’entitat era a la Plaça núm. 10, “…bajo y piso, con salida en la calle del Marqués de Castelldosrius”. A l’any 1914 la traslladarien al local de Baralt de Sant Llop, número 22, “con un patio y terreno inherente al mismo para destinarlo a recreo de sus socios”.

Els estatuts de l’associació tenien 21 articles. Amb un contingut similar al de La Constància, el reglament establia que l’entitat “… tendrá por exclusivo objeto el recreo y la expansión entre los socios o sus familias […] Cada uno [socio] pagará la cuota de veinte y cinco céntimos de peseta, por mensualidades vencidas […] Habrá dos secciones: una de bebidas y otra de baile”. També en aquest cas, l’edat mínima per ingressar era la de 16 anys.

A l’any 1916, concretament el 9 de gener, es constituia La Germanor[ii]. La presidiria Joan Calm Travesa i actuaria de secretari Joan Pinós Nogueras (àlies Dama, cosí d’Esteve Albert i Cap de la Falange durant el franquisme). La societat tenia de tresorer a Celestí Calm Bonamusa i 2 vocals: Pablo Anglada Nogueras i Eusebio Fontseca Juvany. La llista completa d’assistents era la de: “Celestino Calm; Juan Boix; Juan Claus; José Boix; Juan Calm; Pedro Anglada; Juan Arabía; Juan Amargan; Pablo Anglada; Pedro Sabé; Eusebio Fontseca; Antonio Boix; Antonio Claus; Domingo Martorell; Miguel Agell, Juan Calm Boix; Francisco Bartrés; Juan Serra; Jaime Claus; Juan Pinós; Jaime Jubany; Emetrio Puigferrat.”

El reglament de l’entitat, de 17 articles, segueix molt de prop el contingut de les associacions anteriors. En aquest cas “La Sociedad “Germanor” tendrá por objeto la instrucción y recreo entre los socios y sus familias”, el domicili social estava també a la Plaça, 10, s’havia de pagar 25 cèntims de pesseta mensualment i es fa referència a les despeses del piano per amenitzar les sessions de ball.

03

04

05

06

 

Notes

[i] Arxiu de la Delegació del Govern de Catalunya, núm. caixa: 297, núm. registre: 7325.

[ii] Arxiu de la Delegació del Govern de Catalunya, núm. caixa: 344, núm. registre: 8469.