Com en el cas de Maria Isabel Allué Castanera, també va ser interrogada la mestra Margarita Torrandell. Segons la seva declaració, a l’any 1939 tenia 52 anys, era soltera, havia nascut a Barcelona i tenia el seu domicili al mateix edifici de l’escola de Canyamars. Havia començat a treballar a l’ensenyament de forma interina el 12 de maig de 1906 i havia ingressat com a mestra a l’escola de Canyamars el 4 de novembre de 1922. Abans del 18 de juliol de 1936 guanyava 4.000 pessetes i amb posterioritat va passar a guanyar 5.000 pessetes per un ascens, “…ascenso que afectó a muchos compañeros”.

A l’octubre de 1936 s’afiliaria a la Federació Escolar de Treballadors de l’Ensenyament i amb això se li deduïa una part del sou. Preguntada sobre els seus companys de departament declara que “Los habitantes de este pequeño pueblecito, no son ninguno de ellos de marcada tendencia izquierdista y aun su actuación en el tiempo de la revolución, ha sido obligada por elementos de fuera; sin que durante todo el periodo revolucionario, se haya registrado ningun crimen, ni venganza de odio personal alguna.”

IMG_7703

IMG_7708