En la “Memoria sobre el estado de las obras públicas en España en 1856” descobrim quan es va construir i quant va costar la carretera de Dosrius a Llinars del Vallès. En aquest any hi havia construïdes 1,2 llegües. Una llegua era la distància que podia recórrer una persona o un cavall en una hora, cosa que equival a uns 5,5 kilòmetres i el que equivaldria per a la carretera esmentada a 6,6 kilómetres.

L’obra va ser iniciada a l’any 1848 i acabada a l’any 1854.

carreteres