Aquest “Mapa de conca hydrogràfica de Dosrius quals aygues van a Barcelona / fet tenint á la vista lo dels Srs. Maureta y Tos y Codina en 1881” ens mostra la conca hidrogràfica de les rieres de Dosrius, amb la delimitació de la conca, les deus naturals i artificials i les masies de l’època. Recordem que a l’any 1857 una empresa havia començat a captar les aigües d’aquesta conca per portar-les a Barcelona.

RL.23361_383