Aquest mapa el va elaborar la Conselleria de Defensa durant l’any 1937 i correspon a la vegueria de Barcelona. Està fet a escala 1:200.000 i mostra els límits comarcals i de vegueria, les carreteres i els ferrocarrils.

 

mgcvege420nBarceloa1937