Etiquetes

Hem comentat a aquesta sèrie dedicada a la guerra civil a Dosrius, que l’única víctima mortal trobada al municipi de Dosrius durant els tres anys de guerra va ser la del sacerdot de Manresa, Pere Vallès Valls.

Dues persones més, totes dues nascudes a la població, van trobar la mort a altres llocs de Catalunya.

La primera víctima va ser Ignasi Vila Cantarell. Era professor de música i tenia 36 anys. Vivia a Manresa i era membre de la Lliga de la Perseverança, una organització religiosa que feia tasques de formació a través entre d’altres, d’exercicis espirituals. També pertanyia a la Federació de Joves Cristians de Catalunya (els fejocistes). Segons Memoria.Cat, qui es remeteix a l’ensems a “La Juventud Mariana “el van matar perquè uns milicians que feien un control li van trobar una tarja del rector (cosa que van interpretar des del punt de vista religiós) de la Universitat de Barcelona, Jaume Serra i Húnter, que era l’oncle de l’Ignasi Vila. Fou assassinat el 20 d’agost del 1936 al pla de Cal Gravat.”

Una altra font detalla una mica més les circumstàncies de la seva mort: “Al mes escaso de iniciado el alzamiento nacional, el 20 de agosto de 1936, a las 11 de la mañana, fue detenido por las patrullas cuando volvía de visitar a unos parientes, le supusieron sacerdote y aunque llevado ante el Comité se demostró no ser tal, llevándole de nuevo a casa de aquellos parientes, no se sabe con qué intención, le fue repasada de nuevo por los escopeteros la documentación que llevaba en regla. Al encontrarle una tarjeta del rector de la Universidad de Barcelona, aun cuando no tenía nada que ver con la religión ni con la política, fue el pretexto para no soltar a Vila, quien muy posiblemente debió de manifestárseles católico y ello bastó para que, a las 5 de aquel mismo día, fuese asesinado por los milicianos en Manresa, en el lugar conocido por Pla de Cal Gravat; presentando su cadáver señales evidentes de haber sido martirizado.” (Los Blogs de Religión en libertad).

Ignasi Vila

Ignasi Vila

La segona víctima va ser Jaume Pujol Terra. Jaume era carnisser, tenia 30 anys i regentava un comerç al carrer Lluís Moret, 1, de Dosrius. Segons l’expedient de la Causa General era de dretes i catòlic i aquesta seria la raó per la qual devia ser assassinat a Barcelona, a on va desaparèixer sense tenir mai més cap rastre del que va passar amb ell.

Els responsables d’instruir la Causa General es van interessar ben aviat per la família del comerciant i per les circumstàncies de la seva mort. La Guardia Civil informaria que “…dicho señor fue detenido en Barcelona por milicianos rojos que se desconocen, siendo ingresado en la Cárcel Celular de dicha Capital, de la que fue sacado el dia 9 de marzo de 1937, siendo asesinado por elementos cuyos nombres y paradero se ignoran”.

Poc temps després declararien la mare del difunt, Ana Terra Torrent i el germà d’aquell, Antonio Pujol Terra. Tots dos manifesten que no saben on va morir el seu familiar tot i que el germà va indagar durant un temps sense cap resultat. Els instructors demanaran saber si la seva defunció consta a Barcelona, Girona i les Illes Balears.

El cadàver de Jaume no va ser trobat, tot i que es va donar per mort i es va registrar la seva defunció al Districte Municipal de Dosrius.

Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.Subdirección General de los Archivos EstatalesMinisterio de Cultura.España

Documentos correspondientes a Causa General del A.H.N.Subdirección General de los Archivos EstatalesMinisterio de Cultura.España

 

Anuncis