Us mostrem el segell constitucional de l’Ajuntament de Dosrius al setembre de 1877. És el segell que amb certes variants trobarem als segles XIX i XX. Apareixen dues palmes enllaçades a les branques per dues anelles. Signa el document l’alcalde Joan Rigola.

Archivo Histórico Nacional, Sección Sigilografía Ministerio de Cultura España