El Dr. Zamora, a qui ens hem referit en algun article, és un personatge destacat a la dècada dels 30 del segle passat. El seu nom complet, Juan Zamora Pérez de las Bacas, és designat com a primer alcalde de la Segona República.

Era conegut d’Esteve Albert i en fa un semblança al seu llibre “La Guerra Civil a Canyamars”:

“…personatge singular, cavalleresc, d’una discreció, bondat i noblesa de sentiments que resultà un dels més eficaços moderadors d’aquells anys de desaforament i de risc.”

Segons Albert, Juan va arribar a Dosrius de ben jove per fer de metge, havia estudiat naturisme a Suïssa, era vegetarià, teòsof i socialista. Li agradava parlar dels poetes clàssics de la literatura espanyola. Tot i que li encantava el paisatge de la comarca, va demanar que li busquessin un habitatge més assolellat.

Poc temps després va casar-se i el matrimoni Zamora va fer amistat amb la família Prats, de Can Galzeran, i especialment amb Joan Prats. La seva presència al poble, sempre segons Albert, va possibilitar una bona cobertura sanitària a Canyamars durant la Guerra Civil. Es desesperava per la situació de la guerra i en una ocasió va manifestar: “Las potencias democráticas tuvieron el deber de intervenir y lo pagarán carísimo”.

En un altre article mostrem les cartes de Francesc Macià agraint a Dosrius l’esforç fet pel municipi per ajudar econòmicament als obrers sense feina. Sembla que poc després de ser designat com a alcalde, Zamora va ser substituït per Josep Rigola, qui figura com a alcalde al 29 de maig .

Sabem que va escriure un llibre a l’any 1974 anomenat “Los sénecas (andaluces en Cataluña)” de 135 pàgines i que era una selecció d’articles publicats a diaris de Blanes.