En aquesta segona entrega de documentació cartògràfica, un mostrem dos mapes de Dosrius corresponents a l’any 1921.

El primer és un mapa planimètric, és a dir, un mapa topogràfic que no comporta la representació del relleu. Fet a escala 1:25.000 es poden veure les masies, les carreteres, els camins i alguns dels elements de la geografía física (rieres, …).

Mapa planimètric de Dosrius. 1914
Mapa planimètric de Dosrius. 1921

El segon és un mapa topogràfic, és a dir, un mapa a on es poder observar les corbes de nivel. Fet a escala 1:25.000.

Mapa topogràfic de Dosrius. 1921
Mapa topogràfic de Dosrius. 1921