El març de 1931 es van convocar eleccions municipals. A Mataró, les forces d’esquerra es van unir en una coalició anomenada “Coalició Republicana Socialista” que tenia aleshores el suport de la població. L’alternativa de dretes era la “Candidatura Administrativa”, representant dels interessos dels industrials i propietaris.

Les eleccions, celebrades el 12 d’abril, les va guanyar la Coalició Republicana amb un programa basat essencialment en el canvi de règim. L’endemà, el diumenge 13 d’abril, els regidors electes republicans i socialistes prenien possessió i declaren la República Catalana, un dia abans de proclamar-se a Barcelona i dos dies abans de proclamar-se la República a Madrid. A continuació es constitueixen en Comité Revolucionari, prenen el control del municipi, intervenen les comunicacions postals, telefòniques i telegràfiques i envia destacaments que es dirigeixen a localitats de la comarca per proclamar la República. (Marta Manté, “La Problemática de la Segunda República a través del estudio de una situación concreta: el Mataró de los años treinta).

Una de les localitats afectades per la visita del Comitè mataroní va ser Dosrius. El dia 15 d’abril una representació del Comitè Republicà va visitar Dosrius “…y con gran entusiasmo se procedió a nombrar un Comité republicano para regir el Municipio; se nombraron seis concejales, recayendo la presidencia en el médico de la localidad don Juan Zamora. (1)

Entre los primeros acuerdos figuran el de dar a la plaza del pueblo el nombre de plaza de la República, así como a dos calles los nombres de Francisco Macià y señor Serra Moret. (2)

Otro acuerdo fué el de iniciar una suscripción, que encabeza el Ayuntamiento con 25 pesetas, destinada a remediar la situación de los obreros sin trabajo”. (La Vanguardia, 13/05/1931, pàg. 26).

Notes:

(1) Juan Zamora de las Bacas, era el metge del poble i amb el temps es convertiria en Alcalde de Dosrius

(2) Manuel Serra i Moret (1884-1963) va ser un escriptor i polític català, fundador de la Unió Socialista de Catalunya i que a l’any 1931 va ser elegit diputat de la Diputació Provisional de la Generalitat de Catalunya per Mataró i Arenys de Mar.

Proclamació de la República a Mataró
Proclamació de la República a Mataró