La Geografia General de Catalunya és una obra en sis volums, dirigida per Francesc Carreras i Candi, que descriu la geografia de Catalunya des del punt de vista de la geografia fisica, la biologia i la història de Catalunya i dels seus pobles. Es va publicar entre 1908 i 1918 i Dosrius té un apartat amb descripcions dels seus nuclis urbans i diverses fotografies i plànols.

Geografia_General