Vista parcial de Can San Pare amb gent. 1932-1938

Vista_parcial_Faana_de_Can_San_Pare_amb_gent (1)

Es tracta de la Masia de Can SantPare, al Veïnat de Geimir, 10.

Font: Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

 

 Vista parcial de la Masia de Can Sec i nens. 1932-1935
Vista_parcial_de_la_faana_de_Can_Sec_i_nens

Es tracta de la Masia de cal Sec o can Rius, a la Pujada del Castell, 21

Font: Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya