Imatge_Inventari

Al web de la Diputació de Barcelona, dins de la secció del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, podrem trobar l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Dosrius.

És una obra importantíssima pel que respecta a l’exhaustivitat dels elements que inventaria i descriu: arquitectura religiosa, arquitectura pública, arquitectura industrial, arquitectura residencial urbana, obres d’enginyeria, arquitectura residencial rural, elements singulars, parcs naturals, conjunts urbans, jaciments arqueològics, béns culturals d’interès nacional.

L’obra es desplega en tres volums i un annex en forma de plànols que es recullen en un total de 7 fitxers PDF.

L’Inventari és interessant a més per dues raons: primera, perquè inclou una extensa bibliografia general i una d’específica per a cada fitxa, que pot ser un punt de partida per estudiar la historia de Dosrius; segona, perquè a cada fitxa podrem trobar diverses fotografies que il·lustren l’element inventariat.

En cas que us interessi, també podeu descarregar-vos la versió en un sol fitxer de l’Inventari (89 MB).